تجهیزات پزشکی ماندگار صنعت طب با همت و کوشش جمعی از متخصصان حوزه مهندسی پزشکی و در پاسخ به نیازهای جامعه پزشکی و مراکز درمانی کشور و با بهره گیری از توان متخصصان خود توانسته به یکی از کیفی ترین فعالان تجهیزات پزشکی تبدیل شود.  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه تختهای بیمارستانی، انواع تختهای الکترونیکی و تجهیزات پزشکی بوده و با داشتن چندین سال سابقه در عرصه تجهیزات بیمارستانی و هتلینگ کشور یکی از بهترین ها در زمینه هتلینگ  بیمارستانی به شمار می رود.