-دارای نقش موثر و مطلوب در بهداشت و سلامت کشور
-برخوردار از نیروی انسانی متعهد و متخصص
-دارای سهم برتر در بازار هدف داخلی
-دارای سهم برتر در صادرات به کشورهای منطقه (خلیج فارس و آسیای میانه)
-برخوردار از جدیدترین فناوریهای ساخت و تولید تجهیزات پزشکی
-دارای محصولاتی با کیفیت و در تراز استانداردها و قیمت های جهانی
-ارائه محصولات متنوع به منظور تکمیل سبد محصولات در حوزه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی