موضوع جستجو: بیمار در منزل - ۳ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : شده برای بیمار و راحتی بیمار با افزایش تعداد شکن ها افزایش می یابند. 1-تخت بیمارستانی یک شکن در این تخت ها فقط زاویه سر تغییر می کند. 2-تخت بیمارستانی دو شکن در این
۲ . تشک مواج چیست؟ : همان تشک بیمار و بیمارستانی جهت جلوگیری از بروز زخم بستر کاربرد دارد و از جنس پی وی سی می باشد. اجزای آن از یک عدد موتور کمپرس هوا و
۳ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : معلول یا بیمار در آن احساس آرامش کند ، در بهبود هر چه سریعتر فرد بسیار موثرتر از بیمارستان و یا مراکز نگهداری سالمندان است. تجربه نشان داده که مراقبت