موضوع جستجو: تخت زایمان برقی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تخت زایمان برقی : با قابلیت تنظیم ارتفاع و حالت تریم(الاکلنگی) و جهت گیری پشت کمر  و رنگ تشک طبق سغارش مشتری رویه فوم و موتور لیناک دانمارک شاسی با کاور abs
۲ . تخت زایمان برقی :