موضوع جستجو: دو خانه - ۳ مورد پیدا شد

۱ . تشک مواج چیست؟ : به وسیله دو کانال مجزا فشار وزن بیمار بر روی بستر را در نقاط مختلف بدن جا به جا می کند و بدینوسیله از ثابت ماندن تمام فشار وزن بیمار
۲ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : باشد و دو دلیل آن کمبود مراکز و هزینه های بالای آنها است . افزایش تعداد سالمندان بالای 65 سال ، میانسالان را تحت فشار قرار داده و اگر سازمان
۳ . پایه لگن :