موضوع جستجو: سه شکن - ۴ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : دهند. 3-تخت بیمارستانی سه شکن بهترین نوع تختهای بیمارستانی هستند و علاوه بر سر و پای تخت یک قسمت متحرک دیگر در مابین این دو قرار دارد. نکات مهم مورد توجه پیش از
۲ . تخت یک شکن رویه توری :
۳ . تخت آی سی یو و سی سی یو :
۴ . تخت سه شکن برقی : دارای سه موتور 24 ولت و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخهای با قفل مرکزی و رویه و سرتختهای abs