موضوع جستجو: قابلیت تنظیم ارتفاع - ۵ مورد پیدا شد

۱ . تخت ژنیکولوژی برقی سه موتوره :
۲ . تخت ریکاوری مکانیکی :
۳ . تخت زایمان برقی : با قابلیت تنظیم ارتفاع و حالت تریم(الاکلنگی) و جهت گیری پشت کمر  و رنگ تشک طبق سغارش مشتری رویه فوم و موتور لیناک دانمارک شاسی با کاور abs رنگ
۴ . تخت ژنیکولوژی مکانیکی :
۵ . تخت سه شکن برقی : ولت و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخهای با قفل مرکزی و رویه و سرتختهای abs