موضوع جستجو: پاراوان - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۲ . پاراوان سه لت : جنس لوله 25 و پروفیل20در 20 رنگ الکنرواستاتیک و دربهای چرخدار
۳ . پاراوان چهار لت :