موضوع جستجو: کمد - ۷ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۲ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و افزایش هزینه های حفظ و نگهداری آنها در مراکز نگهداری سالمند که دارایی کیفییتی در حد استانداردهای قابل قبول باشند ، اغلب خانواده
۳ . کمد کنار تخت بیمار :
۴ . نوزاد بدون کمد تمام abs جکی :
۵ . کات نوزاد کمد دار abs و استیل :
۶ . کمد کنار تخت بیمار :
۷ . کمد کنار تخت بیمار :