موضوع جستجو: پایه لگن - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله و کمدهای کنار تخت بیمار، صندلیهای تختخوابشو همراه بیمار،انواع تشک پلی اتیلن و فوم و مواج در سایزهای مختلف،انواع ویلچر و تابوره و پاراوان
۲ . پایه لگن :