موضوع جستجو: تخت بیمار در منزل - ۲ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : کنند. یک تخت بیمارستانی حتماً می بایست دارای ویژگیهای زیر باشد: ۱) ارتفاع کلی تخت، قسمت سری تخت و قسمت پایین تخت قابل تنظیم باشد. ۲) دارای ریل ها و حفاظ های
۲ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : میتوان به تخت بستری،میزغذاخوری،ویلچر،دستگاه تست فشارخون و قندخون، بالابر برقی،کمد کنار تخت ،پایه سرم، پله کنار تخت، تشک مواج و امثالهم