موضوع جستجو: حالت تریم(الاکلنگی) - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تخت زایمان برقی : ارتفاع و حالت تریم(الاکلنگی) و جهت گیری پشت کمر  و رنگ تشک طبق سغارش مشتری رویه فوم و موتور لیناک دانمارک شاسی با کاور abs رنگ الکترواستاتیک سه سال گارانتی