موضوع جستجو: برانکارد - ۴ مورد پیدا شد

۱ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : متحده از برانکارد برای نگهداری زندانیان در طول تزریق کشنده نیز استفاده می‌شود. رد را می‌توان با یک پایه تنظیم ارتفاع شامل چرخ‌ها، ریل‌ها و یا غلتک‌گاه‌ها مجهز کرد تا راحت‌تر
۲ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۳ . تخت ریکاوری مکانیکی :
۴ . برانکارد صحرایی چرخدار :