موضوع جستجو: چه تختی بخریم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : تخت بیمارستانی تختی است که جهت رفاه حال بیماران طراحی و ساخته می گردد. اگرچه نام آن بیمارستانی است اما امروزه بسیاری آنرا برای استفاده بیماران و عزیزان