موضوع جستجو: ژنیکولوژی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۲ . تخت ژنیکولوژی برقی سه موتوره :
۳ . تخت ژنیکولوژی مکانیکی :