موضوع جستجو: مواج - ۴ مورد پیدا شد

۱ . تشک مواج چیست؟ : است. تشک مواج به وسیله دو کانال مجزا فشار وزن بیمار بر روی بستر را در نقاط مختلف بدن جا به جا می کند و بدینوسیله از ثابت ماندن تمام
۲ . ماندگار صنعت طب : فوم و مواج در سایزهای مختلف،انواع ویلچر و تابوره و پاراوان و ماتکی بار فروش انواع دستگاههای بخور و فشارسنح، انکوباتور یا فتوتراپی،نبولایزر(اکسیژن ساز) انواع سینکها و تحهیزات تمام استیل اتاق عمل                        
۳ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : تخت، تشک مواج و امثالهم  
۴ . تشک مواج سلولی : ساده و سوراخدار