موضوع جستجو: صندلی تخت خواب شو - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۲ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : متصل است. 4. صندلی حمل بیمار چرخ دار (استیر چیر) این وسیله به مصدوم در پایین آوردن از پله ها و یا عبور از مکان های باریک که برانکاردهای معمولی نمی توانند
۳ . صندلی تخت خواب شو :