موضوع جستجو: دارای موتور - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تشک مواج چیست؟ : و اگر بیمار دارای زخم بستر باشد بهتر است از تشک مواج سلولی تخصصی استفاده شود . بیمارانی که دارای وزن زیاد هستند نمیتوانند از تشک های مواج ساده یا زنبوری استفاده
۲ . تخت سه شکن برقی : دارای سه موتور 24 ولت و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخهای با قفل مرکزی و رویه و سرتختهای abs