موضوع جستجو: ترالی EKG - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : اطفال و ترالی حمل نوزاد(کات نوزاد) انواع ترالی اورژانس،پانسمان،EKG،حمل دارو، حمل غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی و قدو وزن اطفال،روتورهای دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم،
۲ . ترالی ECG الکتروکاردیوگراف :