موضوع جستجو: برنده - ۲ مورد پیدا شد

۱ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : یرانکارد برای حمل کوتاه مدت بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند استفاده می‌شود. برانکارد عمدتاً در شرایط حاد مراقبت خارج از بیمارستان توسط اورژانس پیش بیمارستانی، ارتش و امدادگران
۲ . میز منحنی اتاق عمل :