موضوع جستجو: گریدهای مقاوم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ABS چیست؟ : به تولید گریدهای مختلف ABS برای تزریق و اکستروژن و غیره می گردد.بنابراین به طور کلی این پلاستیک ترکیب فوق العاده ای از خواص سختی, براقیت, چقرمگی و خاصیت عایق