موضوع جستجو: ترالی اورژانس - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ : است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در زمان احیای قلبی و ریوی قبلاً تجهیز میگردد. این واحد متحرک در محلهای استراتژیک بیمارستان یا اورژانس
۲ . ماندگار صنعت طب : اطفال و ترالی حمل نوزاد(کات نوزاد) انواع ترالی اورژانس،پانسمان،EKG،حمل دارو، حمل غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی و قدو وزن اطفال،روتورهای دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم،