موضوع جستجو: اتاق عمل - ۸ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : لیپوماتیک،انواع تختهای اتاق عمل جراحی انسان و حیوانات  و سوختگیهاو فیزیوتراپی انواع تختهای اطفال و ترالی حمل نوزاد(کات نوزاد) انواع ترالی اورژانس،پانسمان،EKG،حمل دارو، حمل غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی
۲ . تمام استیل اتاق عمل :
۳ . تمام استیل اتاق عمل :
۴ . تمام استیل اتاق عمل :
۵ . تمام استیل اتاق عمل :
۶ . تمام استیل اتاق عمل :
۷ . میز منحنی اتاق عمل :
۸ . میز میو :