موضوع جستجو: حمل بیمار - ۵ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : و ترالی حمل نوزاد(کات نوزاد) انواع ترالی اورژانس،پانسمان،EKG،حمل دارو، حمل غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی و قدو وزن اطفال،روتورهای دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله
۲ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : یرانکارد برای حمل کوتاه مدت بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند استفاده می‌شود. برانکارد عمدتاً در شرایط حاد مراقبت خارج از بیمارستان توسط اورژانس پیش بیمارستانی، ارتش و امدادگران عملیات
۳ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و افزایش هزینه های حفظ و نگهداری آنها در مراکز نگهداری سالمند که دارایی کیفییتی در حد استانداردهای قابل قبول باشند ، اغلب خانواده
۴ . تخت ریکاوری مکانیکی :
۵ . ترالی حمل ملحفه :