موضوع جستجو: کپسول - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ : پشت ترالی - کپسول اکسیژن پر متصل به ترالی اورژانس همراه مانومتر و سیستم کاهش دهنده فشار اکسیژن هوا با توانائی آزاد نمودن 15 لیتر اکسیژن در دقیقه + لوله رابط
۲ . ماندگار صنعت طب : دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله و کمدهای کنار تخت بیمار، صندلیهای تختخوابشو همراه بیمار،انواع تشک پلی اتیلن و فوم و مواج در سایزهای مختلف،انواع ویلچر و
۳ . ترالی حمل کپسول :