موضوع جستجو: زخم بستر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تشک مواج چیست؟ : از بروز زخم بستر کاربرد دارد و از جنس پی وی سی می باشد. اجزای آن از یک عدد موتور کمپرس هوا و یک عدد تشک موجدار باد شونده تشکیل