موضوع جستجو: اورژانس - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ :    ترالی اورژانس یک واحد متحرک ست که با هدف حیاتی احیای قلبی و ریوی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در
۲ . ماندگار صنعت طب :  ماندگار صنعت طب فعال در زمینه فروش و صادرات به کشورهای همسابه و خاورمیانه انواع تحهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد. مانند موارد ذیل: انواع تختهای بیمار و بیمارستانی ICU-CCU و انواع
۳ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : بیمارستان توسط اورژانس پیش بیمارستانی، ارتش و امدادگران عملیات امداد و نجات استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی به برانکارد چرخ‌دار Gurney گفته می‌شود. در ایالات متحده از برانکارد برای نگهداری زندانیان در طول تزریق