موضوع جستجو: پایه - ۱۴ مورد پیدا شد

۱ . کیفیت : طب “کیفیت”،  پایه و اساس مدیریت ارتباط با مشتری و پیشاهنگ بودن در بازارهای هدف است. بهبود مستمر، افزایش انگیزه پرسنل، حذف فرآیندهای اضافی، رعایت استاندارد، کاهش ضایعات، تولید بدون
۲ . ترالی اور ژانس چیست؟ : ... ) - پایه سرم متصل به یکی از جوانب ترالی - لیست مکتوب کلیه داروها و ملزومات موجود در ترالی اورژانس که به ترتیب طبقات منظور شده و اطلاعات ضروری در
۳ . ماندگار صنعت طب : کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله و کمدهای کنار تخت بیمار، صندلیهای تختخوابشو همراه بیمار،انواع تشک پلی اتیلن و فوم و مواج در سایزهای مختلف،انواع ویلچر و تابوره و پاراوان
۴ . برانکارد یا تخت ریکاوری چیست و چه کاربرد و انواعی دارد؟ : با یک پایه تنظیم ارتفاع شامل چرخ‌ها، ریل‌ها و یا غلتک‌گاه‌ها مجهز کرد تا راحت‌تر جرکت کند. برانکاردهای ساده چنین پایه‌ای ندارند و لازم است توسط یک یا چند نفر حمل شود.
۵ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و افزایش هزینه های حفظ و نگهداری آنها در مراکز نگهداری سالمند که دارایی کیفییتی در حد استانداردهای قابل قبول باشند ، اغلب خانواده
۶ . تخت ریکاوری مکانیکی :
۷ . تخت اطفال :
۸ . تخت معاینه پایه هلالی :
۹ . پایه لگن :
۱۰ . یک شکن پایه کج :